Polityka Prywatności

Polityka prywatności ENGO

Ostatnia aktualizacja dnia: 5 października 2021

 

ENGO CARS („my”, „ENGO”) opracowało niniejszą Politykę prywatności, aby wyjaśnić, w jaki sposób możemy gromadzić, przetwarzać, udostępniać, przechowywać i przesyłać dane osobowe, które podajesz podczas odwiedzania Stron, uzyskujesz dostęp do Usług i każdej innej Witryny jako odwiedzający lub Użytkownik (łącznie "Usług ENGO"). Jeśli utworzysz Konto do korzystania z Usług ENGO lub w inny sposób założysz Konto ENGO, nasze gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Danych Osobowych będzie podlegało pod każdym względem warunkom Umowy najmu samochodu, którą zawrzesz z nami.

Ochrona Twojej prywatności i danych osobowych jest dla nas bardzo ważna i bierzemy pełną odpowiedzialność za te słowa. To, że korzystasz z usług ENGO oznacza, że nam ufasz, co ma dla nas duże znaczenie. Dołożymy więc wszelkich starań w celu ochrony danych, które nam przekazujesz.

Ten dokument opisuje, jak wykorzystujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Treść dokumentu jest jasna i przejrzysta, tak abyś dowiedział się z niego wszystkiego, co Cię interesuje. Dodatkowo znajdziesz w nim informacje, jak się z nami skontaktować w razie pytań dotyczących Twoich danych, na które chętnie odpowiemy.

ENGO oferuje usługi najmu samochodów osobowych oraz powiązane z nimi. Zakres naszych usług może się z czasem zmieniać. W szczególności jest prawdopodobne, że będziemy poszerzać naszą ofertę o dodatkowe formy i zakresy najmu. Bardzo możliwe, że będziemy też ofertować nasze usługi wieloma różnymi kanałami sprzedaży. Zasady tej polityki prywatności dotyczą wszystkich naszych usług i kanałów w taki sam sposób. Jeżeli uruchomimy dodatkowe usługi, wyrażone tutaj zasady będą odnosiły się również do nich, w odpowiedni sposób.

Od czasu do czasu możemy aktualizować ten dokument. Ochrona danych osobowych to zagadnienie bardzo zależne od aktualnych rozwiązań technologicznych, więc odwiedzaj naszą stronę internetową regularnie, żeby być zawsze na bieżąco.

Działanie w oparciu o te zasady pozwala nam na świadczenie Tobie usług zatem jeśli nie akceptujesz zasad naszej Polityki Prywatności nie będziemy w stanie świadczyć dla Ciebie usług.

1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?

2. Na jakiej zasadzie udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

3. Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosujemy?

4. Jak możesz kontrolować udostępnione dane?

5. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

6. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

7. W jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane?

8. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

9. Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu ochrony danych osobowych?

10. Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

12. Czy możesz usunąć swoje dane osobowe?

13. Kiedy możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych?

14. Jak złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych?

15. Ile czasu mamy na rozpatrzenie Twojego wniosku o usunięcie danych osobowych?

16. Czy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii?

17. Czy korzystamy z remarketingu Facebooka, pikseli Facebooka i grupy niestandardowych odbiorców?

18. Czy korzystamy z usług Google w zakresie marketingu, remarketingu i promocji?

19. Skargi

20. Jak się z nami skontaktować?

21. Jak aktualizujemy politykę prywatności?

 

1. Jakiego rodzaju dane zbieramy?

Przetwarzamy Twoje dane, które dobrowolnie nam podajesz lub pozostawiasz w celu świadczenia dla Ciebie naszych usług lub w związku z zainteresowaniem naszą ofertą. W szczególności zbieramy i przetwarzamy dane osobowe, które będą pozwalały na zidentyfikowanie Ciebie oraz Twoich kwalifikacji do dysponowania wynajętym samochodem, takie jak dane identyfikujące (np. imię, nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, narodowość, płeć, prawo jazdy), dane kontaktowe (np. numer telefonu lub e-mail) oraz inne informacje, niezbędne do zawarcia umowy.

 

2. Na jakiej zasadzie udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

Twoje dane mogą być powierzone firmom współpracującym z nami przy realizacji naszych usług. Największą grupą podmiotów z którymi współpracujemy są nasi pracownicy i administratorzy systemów informatycznych. Są oni często osobami prowadzącymi własną niezależną działalność i tym samym w świetle prawa są niezależnymi podmiotami. Drugą grupą są usługodawcy różnego rodzaju rozwiązań administracyjnych, informatycznych i organizacyjnych. Przekazujemy im Twoje dane, aby umożliwić wykonanie dla Ciebie usługi na najwyższym możliwym poziomie. Są jeszcze inne podmioty, które mogą otrzymać część Twoich danych. Należą do nich firmy, z których pomocy korzystamy w celu zapewnienia Ci usług ENGO, takich jak hosting, monitorowanie ruchu sieciowego, czy instytucje finansowe. W uzasadnionych przypadkach również odpowiednie władze. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na temat tego, jak wykorzystujemy i udostępniamy innym dane, którymi się z nami dzielisz.

 

3. Jakie procedury dotyczące ochrony i przechowywania danych osobowych stosujemy?

Zgodnie z przepisami UE o ochronie danych osobowych przestrzegamy procedur mających na celu zapobieganie uzyskaniu nieautoryzowanego dostępu do danych osobowych i ich niewłaściwego użycia.

 

4. Jak możesz kontrolować udostępnione dane?

Zawsze masz prawo wglądu w informacje, które przechowujemy. Możesz poprosić o wykaz danych, wysyłając nam e-mail na privacy@engocars.com . Aby skrócić czas oczekiwania na odpowiedź, w tytule wiadomości napisz „Prośba o wgląd w dane osobowe”.

Możesz także skontaktować się z nami, jeśli przechowywane przez nas dane osobowe są niepoprawne lub uważasz, że nie jesteśmy już uprawnieni do wykorzystywania ich, a także jeśli masz inne pytania dotyczące sposobów wykorzystywania Twoich danych osobowych lub na temat tej „Polityki Prywatności”.

 

5. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych?

Administratorem danych jest ENGO CARS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorska 12A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571338 przez Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy spółki 50.000,00 złotych, opłacony w całości, numer identyfikacji podatkowej NIP: PL5213704348.

 

6. Informacje, które otrzymujemy z innych źródeł

Otrzymujemy o Tobie informacje nie tylko od Ciebie bezpośrednio. Możemy też otrzymywać dane o Tobie z innych źródeł, m.in. od naszych partnerów biznesowych, pośredników lub sprzedawców. Dane o Tobie przekazują nam również dostawcy usług elektronicznych, takich jak Google Analitics. Wszelkie informacje, które od nich otrzymujemy, mogą zostać powiązane z informacjami udostępnionymi przez Ciebie. Kiedy będziesz korzystać z ich usług, udostępnisz swoje dane naszemu partnerowi biznesowemu, który z kolei przekaże je nam. Nasi partnerzy mogą udostępnić ENGO informacje na Twój temat. Zawsze jeżeli pozyskujemy dane z takich źródeł zapewniamy, aby Partner zobowiązał się do stosowania standardów ochrony elektronicznej, organizacyjnej i fizycznej w taki sposób aby były one co najmniej tak rygorystyczne co nasze.

 

7. W jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane?

Dane dotyczące Ciebie mogą zostać wykorzystane w następujący sposób:

7.1 Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta wymaga podania przez Ciebie danych osobowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko, adres email, numer telefonu. W przypadku logowania się do usługi za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie posiadamy żadnej kontroli, np. Facebook Connect, pozyskujemy dane wyłącznie w postaci adresu e-mail i tylko na potrzeby takiego logowania.

7.2 Najem pojazdów: pozyskujemy Twoje dane, aby móc wykonać dla Ciebie usługę najmu pojazdu. W tym celu potrzebujemy Cię zidentyfikować, oraz zapisać odpowiednie dane dotyczące Ciebie i posiadanych przez Ciebie uprawnień do kierowania pojazdem. Zgodnie z naszym regulaminem do kierowania poszczególnymi klasami pojazdów potrzebne są odpowiednie uprawnienia i wiek. Stąd musimy zweryfikować czy spełniasz te wymagania przed wydaniem Ci pojazdu. 

7.3 Obsługa klienta: W ramach naszej usługi gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane kiedy kontaktujesz się z działem obsługi Użytkownika. Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia naszej komunikacji (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania). Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Użytkownika lub przez Chat. Jeżeli będzie to dozwolone na gruncie obowiązujących przepisów prawa, będziemy także pozyskiwać (i przetwarzać w inny sposób, na przykład przechowywać) inne dane osobowe dotyczące komunikacji, np. informacje o prośbach o wsparcie lub informacje zwrotne z Twoje strony.

7.4 Marketing bezpośredni: Oferujemy Ci nasze usługi w bezpośredni sposób (marketing bezpośredni), dodatkowo dopasowując je do Twoich potrzeb, wykorzystując zestawiania danych pochodzące z różnych źródeł i tworząc profil (profilowanie dla potrzeb marketingu), (podstawa z art. 6ust. 1 lit. a RODO).

7.5 Komunikacja z Tobą: możemy kontaktować się z Tobą przy innych okazjach, m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub wiadomości SMS – wybrana metoda uzależniona będzie od podanych przez Ciebie informacji. W przypadku korzystania z naszych usług, możemy przesłać Ci kwestionariusz lub poprosić Cię o ocenę Twoich doświadczeń z ENGO.

7.6 Badania i rozwój: Możemy wykorzystywać zbierane informacje do testowania, badania, analizowania i rozwoju produktów. Dzięki temu możemy poprawiać i zwiększać bezpieczeństwo i ochronę naszych usług, opracowywać nowe funkcje i produkty, a także udostępniać rozwiązania ubezpieczeniowe i finansowe związane z naszymi usługami.

7.7 Badania rynku: czasami prosimy naszych klientów o wzięcie udziału w badaniach rynku. Wszelkiego rodzaju dane osobowe wykorzystane do badań będą użyte jedynie za Twoją zgodą.

7.8 Monitorowanie połączeń telefonicznych: kiedy dzwonisz do naszego zespołu ds. obsługi klienta, ENGO może korzystać z systemu automatycznego wykrywania numeru telefonu, by dopasować Twój numer do figurujących w bazie klientów, co pomaga zaoszczędzić czas spędzony na dopytywaniu o dane do autoryzacji i poprawieniu jakości obsługi. Nasz personel nadal może zapytać Cię o konkretne dane, by upewnić się, że wszystkie szczegóły zleceń pozostaną poufne.

7.9 Aspekty prawne: w określonych przypadkach może zachodzić potrzeba wykorzystania Twoich danych w celu rozwiązania sporów prawnych, w przypadku postępowań urzędowych, w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.

7.10 Słuszny interes: możemy wykorzystywać Twoje dane w naszym słusznym interesie, m.in. do dostarczania Ci najlepszych możliwych treści na stronie, e-maili, a także do celów administracyjnych, dla przeciwdziałania oszustwom oraz do celów prawnych.

Po zakończeniu usługi możemy przetwarzać Twoje dane w celu przedstawienia Ci potencjalnych przyszłych ofert, lub rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usług.

 

8. W jaki sposób udostępniamy Twoje dane stronom trzecim?

W określonych okolicznościach, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom trzecim.

8.1 Administrowanie danymi: W ENGO korzystamy z szeregu rozwiązań technologicznych usprawniając zarządzenie danymi i najmem samochodów. Posiadamy własne oprogramowanie, ale i korzystamy z dostaw usług zewnętrznych. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą firmy współpracujące z nami w zakresie usług IT, usług księgowych, i archiwizacyjnych, usług marketingowych. Dzięki współpracy z ww. dostawcami usług jesteśmy w stanie optymalizować działanie firmy i oferować Tobie odpowiednio niższe ceny usług. Tym niemniej w tym celu korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które pomagają nam osiągnąć te cele. 

8.2 Pośrednictwo w komunikacji: ENGO korzysta z usług podmiotów zewnętrznych w celu usprawnienia z Tobą komunikacji. W szczególności korzystamy z usług aplikacji do komunikacji za pomocą wiadomości tekstowych oraz archiwizacji danych, aby ułatwić administrowanie Twoimi danymi.

8.3 Właściwe władze: udostępniamy dane osobowe organom ścigania w zakresie, w jakim jest to konieczne do zapobiegania, wykrywania i ścigania sprawców przestępstw oraz oszustw.

8.4 Partnerzy reklamowi: usługi ENGO są reklamowane przez zewnętrznych partnerów biznesowych (aby odpowiednie reklamy były skierowane do właściwych odbiorców), dlatego możemy udostępniać dane osobowe partnerom reklamowym, w tym Twój adres e-mail. Udostępniamy tylko zaszyfrowane adresy e-mail, dzięki czemu odpowiadają aktualnym bazom danych klientów. Nie udostępniamy adresów e-mail w innym celu.

 

9. Jakie środki bezpieczeństwa stosujemy w celu ochrony danych osobowych?

Zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych wdrożyliśmy stosowne procedury mające na celu zapobieżenie nieuprawionemu dostępowi do danych osobowych lub ich niezgodnemu z prawem wykorzystaniu.

Wykorzystujemy stosowne systemy i procedury, aby chronić powierzane nam przez Ciebie dane osobowe i zapewnić ich bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy także procedury bezpieczeństwa oraz ograniczenia techniczne i fizyczne, które mają na celu zapobieżenie uzyskiwaniu dostępu do danych osobowych zawartych na naszych serwerach i ich wykorzystywaniu. Tylko uprawiony personel może uzyskać dostęp do informacji prywatnych wyłącznie na potrzeby wykonywanej pracy.

 

10. Czy przekazujemy dane osobowe poza kraje Unii Europejskiej?

Nasi partnerzy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród naszych dostawców usług mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie "Tarcza Prywatności" ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

 

11. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy bądź realizacji usługi. Chcąc realizować nasz prawnie uzasadniony interes Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem okresu w którym Twoje dane będą konieczne do przetworzenia w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingu bezpośredniego, będą przechowywane maksymalnie 5 lat lub tylko do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody bądź zgłoszenia nam sprzeciwu, wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

 

12. Czy możesz usunąć swoje dane osobowe?

ENGO jako administrator Twoich danych ma obowiązek usunąć Twoje dane, gdy oto prosisz, jeżeli:

 • Twoje dane (lub ich część) nie są niezbędne administratorowi do realizacji celu, w jakim zostały przez niego zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • Cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych (jeżeli wyraziłeś zgodę, to zawsze masz prawo ją cofnąć)
 • Wniesiesz uzasadniony Twoją szczególną sytuacją sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych przez administratora do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 • Twoje dane były przetwarzane niezgodnie z prawem (np. nie ma podstawy prawnej do przetwarzania lub są wykorzystywane w innym celu)
 • Obowiązek usunięcia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku

Jeżeli jeden z powyższych warunków jest spełniony, ENGO ma obowiązek usunąć dane.

 

13. Kiedy możemy odmówić usunięcia Twoich danych osobowych?

Pamiętaj, że nie zawsze administrator danych spełni Twoje żądanie. Okres przetwarzania wielu kategorii danych określają często przepisy prawa (dane pracowników, dane przetwarzane do celów podatkowych, itd.). Administrator odmówi usunięcia Twoich danych osobowych, jeżeli są one niezbędne do:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych o ile prawdopodobne jest, że skorzystanie z prawa do usunięcia danych, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów przetwarzania
 • do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

 

14. Jak złożyć wniosek o usunięcie danych osobowych?

Wniosek o usunięcie danych osobowych należy złożyć w formie elektronicznej na adres privacy@engocars.com tytułem: „Wniosek o usunięcie danych osobowych”

 

15. Ile czasu mamy na rozpatrzenie Twojego wniosku o usunięcie danych osobowych?

ENGO postara się rozpatrzyć Twój wniosek niezwłocznie. Natomiast zastrzegamy sobie miesiąc jako maksymalny czas na realizację Twojego żądania. Maksymalnie w terminie miesiąca od złożenia Twojego wniosku, powinieneś otrzymać informację o usunięciu lub odmowie usunięcia. W szczególnym przypadku, jeżeli żądanie ma skomplikowany charakter lub ENGO otrzymało dużą liczbę wniosków, może poinformować o przedłużeniu terminu realizacji do maksymalnie jeszcze dwóch miesięcy.

 

16. Czy korzystamy z plików cookie i podobnych technologii?

ENGO stosuje na stronach internetowych pliki cookie i inne technologie identyfikacyjne w swoich aplikacjach, witrynach internetowych, wiadomościach e-mail oraz reklamach internetowych w celach opisanych w tej polityce. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce lub na urządzeniu przez witryny internetowe, aplikacje, media internetowe i reklamy.

Stosujemy pliki cookie i podobne technologie w następujących celach:

 • zapamiętywanie preferencji i ustawień użytkownika;
 • ustalanie popularności treści;
 • prowadzenie kampanii reklamowych i pomiar ich skuteczności;
 • analizowanie ruchu i trendów w witrynach internetowych i ogólne zrozumienie zachowań w Internecie i zainteresowań osób korzystających z naszych usług.

Możemy również zezwalać innym na świadczenie nam usług pomiaru i analiz oglądalności, wyświetlanie reklam w naszym imieniu w całym Internecie oraz śledzenie i raportowanie wyników tych reklam. Podmioty te mogą stosować pliki cookie, sygnały nawigacyjne w sieci Web, zestawy SDK i inne technologie do identyfikacji urządzenia użytkownika, gdy odwiedza naszą witrynę lub korzysta z naszych usług oraz gdy odwiedza inne witryny internetowe i korzysta z innych usług internetowych.

 

17. Czy korzystamy z remarketingu Facebooka, pikseli Facebooka i grupy niestandardowych odbiorców?

ENGO z uwzględnieniem własnego interesu (tzn. interesu dotyczącego analizy, optymalizacji i obsługi oferty online) korzysta z tzw. „piksela Facebooka” portalu społecznościowego Facebook, które są integrowane przez firmę Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub – w przypadku gdy siedziba Użytkownika znajduje się na obszarze Unii Europejskiej – przez firmę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland („Facebook”). Piksel Facebooka działa z wykorzystaniem technologii cookies i umożliwia wyświetlanie na Facebooku reklam Użytkownikom, którzy odwiedzili Stronę. Przy pomocy piksela Facebooka możemy również sprawdzać skuteczność naszej reklamy na Facebooku w celach statystycznych oraz w celu badania rynku, widząc, czy Użytkownik został przekierowany na naszą Stronę internetową po kliknięciu w naszą reklamę na Facebooku. Facebook przetwarza dane w oparciu o politykę prywatności Facebooka. Więcej informacji na temat działań remarketingowych pikseli oraz informacji ogólnych na temat prezentowania Reklamy na Facebooku można znaleźć w polityce prywatności Facebooka: www.facebook.com/policy.php

 

18. Czy korzystamy z usług Google w zakresie marketingu, remarketingu i promocji?

Z uwzględnieniem uzasadnionych interesów (tzn. interesów dotyczących analizy, optymalizacji i obsługi naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) ENGO korzysta z usług marketingu i remarketingu (w skrócie „Usługi marketingowe Google”) oferowanych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google”). Usługi marketingowe Google pozwalają nam wyświetlać reklamy naszej Strony oraz na naszej Stronie w sposób bardziej trafny, aby prezentować Użytkownikom tylko reklamy, które potencjalnie odpowiadają ich zainteresowaniom. W tych celach, podczas otwierania naszej Strony internetowej oraz innych stron, na których usługi marketingowe Google są aktywne, bezpośrednio przez Google uruchamiany jest kod, a na stronie zostają osadzone tzw. tagi remarketingowe. Przy ich pomocy na urządzeniu Użytkownika zapisywany jest indywidualny plik cookie, czyli mały plik (zamiast plików można wykorzystywać w tym celu również porównywalne technologie). W takim pliku zapisane są informacje wskazujące, które strony internetowe odwiedził Użytkownik, jakie treści go interesują i na jakie oferty kliknął, a także dalsze informacje techniczne dotyczące przeglądarki i systemu operacyjnego, stron, z których nastąpiło przekierowania, czasu wyświetlania danej strony, jak również dalsze informacje dotyczące korzystania z Oferty online.

Usługi marketingowe Google, z których korzystamy, obejmują m.in. program reklamy internetowej „Google AdWords”. W przypadku Google AdWords każdy klient AdWords otrzymuje inny „plik cookie używany do śledzenia konwersji”. Nie jest zatem możliwe, aby pliki cookie były śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje, które są zbierane dzięki zastosowaniu plików cookies, wykorzystywane są do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy wybrali opcję śledzenia konwersji. Dzięki temu klienci AdWords uzyskają informacje o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamy i zostali przekierowani dalej, dzięki tagowi śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które pozwalałyby na identyfikację poszczególnych użytkowników.

 

19. Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie administrowania przez nas Twoimi danymi osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: privacy@engocars.com  Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi w możliwie najszybszym czasie. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać https://www.uodo.gov.pl/

 

20. Jak się możesz z nami skontaktować?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie polityki prywatności danych osobowych, to zapraszamy do kontaktu z naszą firmą:

ENGO CARS sp. z o.o.
ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, Polska
e-mail: privacy@engocars.com

 

21. Jak aktualizujemy politykę prywatności?

Co jakiś czas możemy aktualizować niniejszą politykę. Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Zachęcamy do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszej polityki w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach w zakresie ochrony prywatności.